Vĩnh Phúc: Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đại Đình

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Đại Đình, huyện Tam Đảo đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000.

Theo đó, Quy hoạch chung đô thị Đại Đình đến năm 2030 có diện tích 3.456,03 ha. Là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái, văn hóa có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện Tam Đảo. Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/500 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực chân núi tam Đảo đến năm 2030. Với cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo kết nối hạ tầng với các dự án đô thị và khu vực xung quanh trên cơ sở phù hợp với quy hoạch Vùng tỉnh Vĩnh Phúc, Vùng phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc đã được phê duyệt. Đô thị Đại Đình là đô thị loại V, là một trong 3 thị trấn du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc (Tây Thiên – Tam Đảo – Bắc Ngọc Thanh).

Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa các khu chức năng trên lợi thế khu vực. Các khu dân cư hiện tại, chỉnh trang đô thị hóa và các khu ở mới có tổng diện tích 455,4ha. Hệ thống các công trình phục vụ gồm: các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ cho đô thị và các khu du lịch có tổng diện tích 61,64 ha và khu công trình công cộng, văn hóa, giáo dục, y tế phục vụ đô thị với diện tích 76,76 ha. Vùng bảo vệ thiên nhiên có tổng diện tích 2.167,82 ha. Các khu du lịch, văn hóa, tâm linh bao có tổng diện tích 312,35 ha. Các khu chức năng đặc thù khác có tổng diện tích 172,27 ha.

Về định hướng không gian kiến trúc cảnh quan phát triển dựa trên 2 vùng kiến trúc cảnh quan. Vùng kiến trúc – cảnh quan thiên nhiên nhằm phát huy lợi thế có sẵn của khu vực đồi, núi, hồ, đầm, rừng tự nhiên; các hành lang xanh dọc theo các sông suối tạo hệ khung thiên nhiên của đô thị; các khu sản xuất nông nghiệp. Vùng kiến trúc – cảnh quan nhân tạo, gồm các khu đô thị mới, các khu du lịch, nghỉ dưỡng, khu di tích. Trên cơ sở kiến trúc cảnh quan của Đại Đình sẽ hình thành trục không gian chính từ đường vành đai 5 vùng tỉnh Vĩnh Phúc, đường nối từ đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên. Với điểm nhấn của khu vực là khu trung tâm lễ hội Tây Thiên; khu du lịch sinh thái Bến Tắm và khu Trung tâm đô thị mới Đại Đình…

Quy hoạch chung đô thị Đại Đình đến năm 2030 được phê duyệt đã cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/500 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực chân núi tam Đảo đến năm 2030, tạo điều kiện cho địa phương thu hút các dự án đầu tư vào phát triển đô thị, du lịch sinh thái, dịch vụ nghỉ dưỡng gắn liền với phát triển du lịch tâm linh của khu vực

Vincity

Tin tức khác